Přejít na navigaci Přejít na obsah
 
Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené Menu

2009Usnesení

Usnesení z 15. veřejného zasedání (12.2.2009/27.2.2009)pdf58 kB
Usnesení z 16. veřejného zasedání (23.4.2009/8.5.2009)pdf94 kB
Usnesení ze 17. veřejného zasedání (20.5.2009/4.6.2009)pdf113 kB
Usnesení z 18. veřejného zasedání (20.7.2009/4.8.2009)pdf111 kB
Usnesení z 19. veřejného zasedání (29.9.2009/14.10.2009)pdf42 kB
Usnesení z 20. veřejného zasedání (20.11.2009/31.12.2009)pdf60 kB

Ostatní

Prodej obecních pozemků (1.4.2009/17.4.2009)pdf49 kB
Návrh rozpočtu na rok 2009 (22.1.2009/8.2.2009)pdf108 kB
Pozvánka na 15. veřejné zasedání (10.4.2009/18.4.2009)pdf73 kB
Prodej obecních pozemků (1.4.2009/17.4.2009)pdf49 kB
Zřízení věcného břemene na obecních pozemcích (1.4.2009/17.4.2009)pdf51 kB
Veřejná zakázka Pracoviště Czech POINT (20.4.2009/7.5.2009)pdf108 kB
I N F O R M A C E volebním stranám (20.4.2009/7.5.2009)pdf83 kB
Nařízení č. 1/2009 Města Žamberk (22.4.2009/11.5.2009)pdf97 kB
Návrh zadání změny č. 2A Územního plánu Helvíkovice (27.4.2009/27.5.2009)pdf104 kB
Závěrečný účet Obce Helvíkovice za rok 2008 ( 30.4.2009/18.5.2009)pdf113 kB
Pozvánka na 17. veřejné zasedání (11.5.2009/19.5.2009)pdf51 kB
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb (20.5.2009/6.6.2009)pdf87 kB
Pozvánka na 18. veřejné zasedání (10.7.2009/18.7.2009)pdf74 kB
Plán oblasti povodi Horního a středního Labe (10.8.2009/26.8.2009)pdf92 kB
Návrh zásad územního rozvoje Pardubického kraje (25.8.2009/21.10.2009)pdf84 kB
I N F O R M A C E volebním stranám (9.9.2009/14.9.2009)pdf52 kB
Pozvánka na 19. veřejné zasedání ( 16.9.2009/23.9.2009)pdf73 kB
Rozpočtové provizorium na rok 2010 (30.10.2009/17.11.2009)pdf78 kB
Prodej obecních pozemků (17.11.2009/31.12.2009)pdf40 kB

ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Bc.Jana Kolářová
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

Více ...

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni
 • bankovní spojení: ČSOB a.s. 107489301/0300

Starostka obce:

 • Bc.Jana Kolářová    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897
Kudy k nám
zdroj: hukot.cz
Odběr novinek
Přihlásit odběr