Přejít na navigaci Přejít na obsah
 
Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené Menu

2010Usnesení

Usnesení z 22. veřejného zasedánípdf89 kB
Usnesení z 23. veřejného zasedánípdf82 kB
Usnesení z 24. veřejného zasedánípdf83 kB
Usnesení z 25. veřejného zasedánípdf81 kB
Usnesení z ustavujícího veřejného zasedánípdf80 kB
Usnesení z 1. řádného veřejného zasedánípdf88 kB

Ostatní

Návrh rozpočtu na rok 2010 (14.1.2010/29.1.2010)pdf60 kB
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ (27.1.2010/12.2.2010)pdf95 kB
Pozvánka na 21. veřejné zasedání ( 20.1.2010/29.1.2010)pdf73 kB
PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (25.2.2010/12.3.2010)pdf392 kB
Pozvánka na 22. veřejné zasedání (17.3.2010/25.3.2010)pdf78 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í (31.3.2010/16.4.2010)pdf83 kB
I N F O R M A C E volebním stranám (12.4.2010/28.5.2010)pdf82 kB
Územní rozhodnutí o umístění dočasné stavby (14.4.2010/30.4.2010)pdf1 MB
Oznámení o vystavení návrhu pozemkové úpravy (19.4.2010/2.6.2010)pdf1 MB
Vyměření daně z nemovitostí za rok 2010 (19.4.2010/19.5.2010)pdf68 kB
Územní rozhodnutí o umístění stavby (20.4.2010/6.5.2010)pdf122 kB
Vydání zásad územního rozvoje (30.4.2010/17.5.2010)pdf182 kB
Závěrečný účet Obce Helvíkovice za rok 2009 (4.5.2010/19.5.2010)pdf114 kB
Plán odpadového hospodářství (6.5.2010/4.6.2010)pdf49 kB
VÝZVA k vyjádření k podanému odvolání (7.5.2010/24.5.2010)pdf212 kB
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb (12.5.2010/29.5.2010)pdf90 kB
Rozhodnutí o využití území (12.5.2010/28.5.2010)pdf126 kB
Pozvánka na 23. veřejné zasedání (13.5.2010/19.5.2010)pdf48 kB
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (15.6.2010/30.6.2010)pdf93 kB
Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ (21.6.2010/7.7.2010)pdf114 kB
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A o z a h á j e n í v o d o p r á v n í h o ř í z e n í (30.6.2010/16.7.2010)pdf111 kB
Prodej obecních pozemků (7.7.2010/23.7.2010)pdf43 kB
Zveřejnění seznamu obcí (13.7.2010/10.8.2010)pdf93 kB
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období (13.7.2010/10.8.2010)pdf75 kB
Pozvánka na 24. veřejné zasedání (14.7.2010/22.7.2010)pdf41 kB
Změnu územního rozhodnutí o umístění stavby (14.7.2010/30.7.2010)pdf102 kB
Rozhodnutí o pozemkových úpravách (30.7.2010/16.8.2010)pdf151 kB
Oznámení o zahájení územního řízení (5.8.2010/20.8.2010)pdf73 kB
Oznámení o uložení písemností (23.8.2010/8.9.2010)pdf104 kB
I N F O R M A C E volebním stranám (30.8.2010/30.9.2010)pdf55 kB
Vydání s tavební povolení (23.8.2010/8.9.2010)pdf142 kB
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (3.9.2010/20.9.2010)pdf179 kB
Pozvánka na 25. veřejné zasedání (8.9.2010/19.5.2010)pdf40 kB
Rozhodnutí o využití území (20.9.2010/6.10.2010)pdf92 kB
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb (30.9.2010/15.10.2010)pdf89 kB
Volby do Zastupitelstva obce Helvíkovice (16.10.2010/15.11.2010)pdf88 kB
Volby do Senátu Parlamentu České republiky (16.10.2010/15.11.2010)pdf48 kB
Zápis o výsledku voleb ( 16.10.2010/15.11.2010)pdf1 MB
Územní rozhodnutí o umístění dočasné stavby ( 22.10.2010/18.11.2010)pdf1 MB
Jednání o návrhu změny č.2 a 2A územního plánu (22.10.2010/10.12.2010)pdf1 MB
Pozvánka na ustavující zasedání (31.10.2010/8.11.2010)pdf49 kB
Pozvánka na 1. řádné veřejné zasedání (15.11.2010/23.11.2010)pdf76 kB
Nabídka stavebních pozemků (29.11.2010/17.12.2010)pdf50 kB
OZNÁMENÍ všem účastníkům komplexní pozemkové úpravy (22.10.2010/10.12.2010)pdf1 MB
Změna průběhu části katastrální hranice (24.11.2010/9.12.2010)pdf1 MB
Změna průběhu části katastrální hranice (24.11.2010/9.12.2010)pdf1 MB
Rozpočtové provizorium na rok 2011 (2.12.2010/17.12.2010)pdf82 kB
Pozvánka na 2. řádné veřejné zasedání (8.12.2010/17.12.2010)pdf81 kB
VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu (27.12.2010/27.1.2011)pdf74 kB
Novinky

30.11.2022 - Česko zpívá koledy

RSS

ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Jiří Žabka
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

Více ...

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni
 • bankovní spojení: ČSOB a.s. 107489301/0300

Starosta obce:

 • Jiří Žabka    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897
Kudy k nám
zdroj: hukot.cz
Odběr novinek
Přihlásit odběr