Přejít na navigaci Přejít na obsah
 
Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené Menu

2015


Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem (26.07.2014 / 26.07.2024)pdf284 kB
Usnesení z 1. řádného zasedání (22.12.2014 / 08.01.2015)pdf106 kB
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán povodí Labe (06.01.2015 / 22.01.2015)pdf245 kB
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (09.01.2015 / 24.01.2015)pdf246 kB
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (23.01.2015 / 09.02.2015)pdf4 MB
Návrh rozpočtu 2015- Sdružení obcí Orlicko (28.01.2015 / 13.02.2015)pdf32 kB
Věcné břemeno na obecním pozemku Par.č. 4892 (30.01.2015 / 16.02.2015)pdf67 kB
Pozvánka na 2. řádné veřejné zasedání (09.02.2015 / 16.02.2015)pdf58 kB
Usnesení z 2. řádného veřejného zasedání (23.02.2015 / 07.03.2015)pdf119 kB
Územní studie rozvojových lokalit (04.03.2015 / 10.03.2015)pdf13 MB
Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním (18.03.2015 / 30.06.2015)pdf34 kB
Pozvánka na 3. řádné veřejné zasedání (18.03.2015 / 25.03.2015)pdf56 kB
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy (01.04.2015 / 22.06.2015)pdf262 kB
Usnesení z 3. řádného veřejného zasedání (01.04.2015 / 30.04.2015)pdf130 kB
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek (20.04.2015 / 22.06.2015)pdf1 MB
Konečný návrh územní studie v lokalitách X2 a X4 (24.04.2015 / 10.05.2015)pdf18 MB
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2015 (24.04.2015 / 02.06.2015)pdf92 kB
Dotační program Podpora významných výročí v členských obcích Orlicka (24.04.2015 / 31.07.2015)pdf278 kB
Závěrečný účet obce Helvíkovice za rok 2014 (02.05.2015 / 18.05.2015)pdf343 kB
Vyhodnocení kalkulace stočného za rok 2014, Helvíkovice (04.05.2015 / 08.06.2015)pdf1 MB
Pozvánka na 4. řádné veřejné zasedání (12.05.2015 / 18.05.2015)pdf55 kB
Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Orlicko 2014 (12.05.2015 / 28.05.2015)pdf1 MB
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním (25.05.2015 / 25.06.2015)pdf53 kB
Usnesení z 4. řádného veřejného zasedání (25.05.2015 / 09.06.2015)pdf112 kB
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (25.05.2015 / 25.06.2015)pdf43 kB
Správce objektu (05.06.2015 / 16.06.2015)pdf72 kB
Pronájem bytu správce (18.06.2015 / 15.07.2015)pdf31 kB
Pozvánka na 5. řádné veřejné zasedání (08.07.2015 / 15.07.2015)pdf55 kB
Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek (20.07.2015 / 21.08.2015)pdf8 MB
Usnesení z 5. řádného veřejného zasedání (21.07.2015 / 20.08.2015)pdf113 kB
Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - červenec 2015 (26.07.2015 / 31.07.2015)pdf1 MB
Informace o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - červenec 2015 (27.07.2015 / 03.08.2015)pdf1 MB
Prodej pozemků (03.08.2015 / 31.08.2015)pdf68 kB
Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - srpen 2015 (03.08.2015 / 15.08.2015)pdf350 kB
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy (06.08.2015 / 14.08.2015)pdf1 MB
Tisková zpráva - Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků (07.08.2015 / 31.08.2015)pdf152 kB
Dopis starostům sucho (12.08.2015 / 31.08.2015)pdf445 kB
Informace o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - srpen 2015 (17.08.2015 / 27.08.2015)pdf1 MB
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy (02.09.2015 / 18.09.2015)pdf79 kB
Směna obecního pozemku (24.09.2015 / 12.10.2015)pdf78 kB
Prodej obecního pozemku (24.09.2015 / 12.10.2015)pdf64 kB
Pozvánka na 6. řádné veřejné zasedání (06.10.2015 / 12.10.2015)pdf54 kB
Usnesení z 6. řádného veřejného zasedání (23.10.2015 / 05.11.2015)pdf126 kB
Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 2/2015 (23.10.2015 / 05.11.2015)pdf86 kB
Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 1/2015 (23.10.2015 / 05.11.2015)pdf86 kB
Výměna průkazů osob se zdravotním postižením (27.10.2015 / 31.12.2015)pdf149 kB
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí (02.11.2015 / 30.11.2015)pdf98 kB
Návrh rozpočtu na rok 2016 (30.11.2015 / 15.12.2015)pdf86 kB
Zřízení služebnosti (30.11.2015 - 16.12.2015)pdf67 kB
Pozvánka na 7. řádné veřejné zasedání (09.12.2015 / 16.12.2015)pdf56 kB
Kalkulace ceny stočného, Helvíkovice na rok 2016 (15.12.2015 / 29.02.2016)pdf414 kB
Obecně závazná vyhláška obce Helvíkovice č. 3/2015 (16.12.2015 / 15.01.2016)pdf98 kB
Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji (18.12.2015 / 15.04.2016)pdf64 kB
Usnesení ze 7. řádného veřejného zasedání (24.12.2015 / 08.01.2016)pdf152 kB
Novinky

ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Bc.Jana Kolářová
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

Více ...

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni
 • bankovní spojení: ČSOB a.s. 107489301/0300

Starostka obce:

 • Bc.Jana Kolářová    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897
Kudy k nám
zdroj: hukot.cz
Odběr novinek
Přihlásit odběr