Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené

Konkurs na ředitele /ku ZŠ a MŠ

 

 

Obec Lukavice

Lukavice 117

  561 51 LETOHRAD

Starostka obce Lukavice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

 

konkurs

na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy a mateřské školy Lukavice, okres Ústí nad Orlicí

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpna 2018

 

Požadavky:

- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- znalost školských předpisů a školské problematiky

- občanská a morální bezúhonnost

- dobrý zdravotní stav

- organizační a řídící schopnosti

 

K přihlášce přiložte:

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

- přehled o průběhu předchozích zaměstnání *

- strukturovaný životopis v českém jazyce

- koncepce dalšího rozvoje základní školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní školy (ne starší 2 měsíců)

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 3. dubna 2018 na adresu:

Obec Lukavice, Lukavice 117, 561 51 Letohrad

           

Obálku označte heslem:

      „KONKURS“ – „ Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí“

 

* pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak, ten který konkurs vyhraje doložit přehled předchozích zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem, včetně uvedení pracovního zařazení

 

Telefon, zázn., fax      ID dat. schránky        www.obeclukavice.cz                  IČO                   bankovní spojení                        číslo účtu

     465 621 425                 pcza3ir                oulukavice@orlicko.cz            00279200             KB Ústí nad Orlicí                4122 611 / 0100

 
ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Jana Kolářová
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

 více... 

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni

Starostka obce:

 • Jana Kolářová    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897

 

Kudy k nám
zdroj: hukot.cz
Odběr novinek
Vaše e-mailová adresa:
Přihlásit odběr