Přejít na navigaci Přejít na obsah
 
Mapa webu Rejstřík Tisk stránky Pro zrakově postižené Menu

Termíny svozů odpadů v obci Helvíkovice v roce 2021

Odpady a zase odpady

Oblast odpadů je nekonečné téma, které se stále vyvíjí a to jak u třídění, zpracování, tak i finančně. Obecně se traduje mezi občany, že jejich odpad musí obec v rámci poplatku za odpady odstranit. Ale bohužel již nikdo neřeší, že ta konkrétní obec musí vše také zaplatit. Nikdo si už však nepřečte základní ustanovení zákona, ve kterém se píše, že „Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí…“.

ČR nepodporovala spalovny odpadů a proto je většina odpadů ukládána na skládky. Všichni máme zakořeněno, že odpad se pálit nesmí, jelikož vznikají nežádoucí zplodiny z otevřeného ohně, ale opakem je povolená spalovna odpadů, kde je vše hlídané, kontrolované a zabezpečeno filtry zachycující nežádoucí částice. Na kanálu YOUTUBE najdete spousty poučných videí, ve kterých se člověk dozví mnohé. Prohlédnout si můžete video o pražské a plzeňské spalovně např. Kuba Štáfek navštívil ZEVO v Malešicích - YouTubeFILM ZEVO Plzeň - YouTube(další spalovny jsou v Liberci a v Brně). Dále zde najdete i videa o třídění papíru a plastu např. Lucie Šprinclová a profese: Třídírna odpadu - YouTube. Někteří z vás si toto naživo prohlédli v Rychnovku u Jaroměře při výletu s obcí.

 

Ale vraťme se k nám do Helvíkovic. I my se musíme přizpůsobovat novým myšlenkám a směrům, tudíž v roce 2021 dojde k revoluci v našem odpadovém hospodářství a to v několika zásadních změnách:

1. větší dohled na velikost a počet nádob komunálního odpadu u jednotlivých domů (tzv. černé popelnice obsahující odpad končící na skládce)

2. zvýšení ročního poplatku za odpady z 500 Kč na 550 Kč za občana nebo rekreační objekt

3. změna míst určených pro odkládání plastu a papíru – od 1. 4. 2021 budou obyvatelé objektů odpovídat za své popelnice (nádoby) určené k třídění plastu a papíru

4. změna místa na uložení bio odpadu – od r. 2021 je určeno nové místo pro uložení odpadu ze zahrad a veřejných prostranství za mostkem přes odlehčovací kanál u staré cesty

 

Vysvětlení:

Z důvodu zachování čistoty veřejných prostranství (místa, kde jsou v současné době zvony na plast a papír a ukládají se zde pytle s plasty) a zvýšení podílu vytříditelných složek odpadů bylo zastupiteli rozhodnuto o zásadní změně systému. Každá nemovitost bude mít svoji nádobu na plast a papír, bude se jednat o klasickou barevně označenou popelnici o velikosti 240 l (větší), která bude 1krát v měsíci svážena v určené dny nově svozovou firmou Ekola České Libchavy s.r.o. Každý dům se bude sám starat o čistotu a pečlivé třídění a také o umístění popelnice v určený den svozu na místo, kam přistavuje popelnici se zbytkovým komunálním odpadem. Nákup nádob bude proveden hromadně přes Obecní úřad Helvíkovice a to pro všechny zájemce.

 

Pro domy, ve kterých žijí trvale hlášení obyvatelé, nakoupí obec Helvíkovice 1 ks popelnice (na papír) ze svého rozpočtu za podmínky, že druhou popelnici (na plast) si zaplatí majitel (nájemce) domu sám a to za částku 1 000 Kč, kterou bude nutné uhradit nejpozději do 31. 3. 2021 na OÚ Helvíkovice.

 

Rekreační domy (domy, kde není nikdo trvale hlášen) se do systému mohou zapojit, ale nádoby si hradí sami. Obec Helvíkovice jim nabízí možnost nahlásit do konce ledna 2021 zájem o zařazení do hromadného nákupu popelnic na obecní úřad a zároveň uhradit 1 000 Kč za každou popelnici.

 

Všechny nádoby (zvony) z veřejných míst budou 31. března 2021 svezeny, tudíž od této doby nebude možné ukládat plast a papír na veřejná místa.

 

Nový systém svozu plastu a papíru bude zahájen hned na začátku dubna 2021:

1. svoz plastu 2. 4. 2021 (svozový den čtvrtek) a dále každé 4 týdny

1. svoz papíru 3. 4. 2021 (svozový den pátek) a dále každé 4 týdny

Pokud vám nebude stačit nádoba na plast nebo papír můžete vytříděné plasty umístit v pytli vedle přistavené popelnice a to samé udělat v případě papíru ve dny svozu. Nově budete moci do popelnice na plast dávat drobné plechovky a konzervy od potravin.

 

Od 1. 4. 2021 budou nadále veřejně dostupná všechna místa a nádoby na sklo bílé a barevné, kovy, ošacení, vyřazené jedlé oleje a elektrozařízení.

 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu zůstává 2krát ročně – v roce 2021: 4. 3. a 10. 9.

 

Sběr železa a sběr vyřazeného nebo nefunkčního elektrozařízení (vše, co se může připojit do elektriky) budou uskutečňovat 4x ročně místní hasiči. Termíny budou zveřejněny a zájem o odvezení občané nahlásí na zveřejněné telefonní číslo.

 

Co změnou systému dostaneme?

Zejména čistotu našeho okolí, vždyť je to vizitka nás všech.

Dostupnost nádob – u každého domu.

Zvýšení vytříděného odpadu, protože ze současného množství všech vytříděných odpadů se musíme dostat na dvojnásobek, aby se do budoucna několikanásobně nezvýšil roční poplatek za odpady hrazený občany. Očekáváme tím snížení množství komunálního odpadu v černých popelnicích.

 

Co nabízíme?

Hromadný nákup nových popelnic s finanční podporou obce.

Podporu a pomoc při třídění odpadů. Vždy se na nás můžete s důvěrou obrátit, abychom vám poskytli konzultaci v oblasti třídění odpadů. Po dohodě nabízíme návštěvu přímo u vás, kde si vyjasníme, kam konkrétní odpad patří. Neváhejte a oslovte nás, určitě se domluvíme.

 

Přemýšlejme, zda všechno co kupujeme, opravdu potřebujeme a využijeme nebo zda budeme nuceni to vyhodit. Nezapomeňte, že náš odpad na skládkách zůstává pro naše další generace a že chceme, aby i oni mohli žít důstojně, alespoň stejně jako my všichni. Udělejme si ze třídění odpadů zábavu a součást běžného života rodiny.

 

 

Příjemné chvíle při třídění vám přeje Jana Kolářová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled důležitých termínů vztahujících se k odpadovému hospodářství v obci Helvíkovice počátkem roku 2021

 

14.1., 28.1., 11.2., 25.2.         svoz popelnic s komunálním odpadem (dojde ke sjednocení                                              svozu v celé obci tj. i v části Houkov)

12.1., 9.2., 9.3.                       uložení pytlů s plasty na určená stanoviště

14.1.                svoz elektrospotřebičů od domů

4.1. – 31.3.      úhrada poplatku za odpady

4.1. – 31.3.      vyzvednutí známky na svoz komunál.odpadu po úhradě poplatku, vylepení na                černou popelnici

4.1. – 31.3.      čipování popelnic na komunál.odpad u jednotlivých domů

4.1. – 29.1.      oznámení zájmu o popelnice na tříděný odpad

4.1. – 31.3.      úhrada nové popelnice na tříděný odpad

1.3. – 31.3.      vyzvednutí nových popelnic na tříděný odpad a podpis smlouvy o výpůjčce

4.3.                  svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů

31.3.                stažení kontejnerů (zvonů) na papír a plast z veřejných stanovišť

1.4.                  přechod na nový systém sběru papíru a plastů

2.4.                  první svoz popelnic s plasty od domů

3.4.                  první svoz popelnic s papírem od domů

následně svoz popelnic s tříděným odpadem od domů každé 4 týdny v pravidelných intervalech

                                  

                                                                                              Věra Dittertová

odpady




ubytování

             uby1 

bb

 •   Helvíkovice č.p.49, Žamberk 564 01

  Pronájem objektu na rodinné oslavy a svatby

 •   Obec Helvíkovice
 •   Helvíkovice 3
 •   tel.: 602 310 717 Bc.Jana Kolářová
 •          737717 897 Věra Dittertová
 •   e-mail: ouhelvikovice@orlicko.cz
 •   www.helvikovice.cz

Více ...

Kontakty

Obecní úřad:

 • tel. a fax: 465 612 527
 • email: ouhelvikovice@orlicko.cz
 • ID datové schránky: xm5a4ni
 • bankovní spojení: ČSOB a.s. 107489301/0300

Starostka obce:

 • Bc.Jana Kolářová    tel.   602 310 717

Místostarosta obce:

 • Miroslav Felcman  tel.  777 577 221

Pracovník obecního úřadu:

 • Věra Dittertová   tel.   737 717 897
Kudy k nám
zdroj: hukot.cz