Svoz odpadu

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí 27.5.
Úterý 28.5.
Středa 29.5.
Čtvrtek 30.5.
      Svoz komunálního odpadu
Svoz popelnic na směsný odpad
Pátek 31.5.
Sobota 1.6.
Neděle 2.6.
Pondělí 3.6.
      Svoz papíru
Svoz popelnic s papírovým odpadem
Úterý 4.6.
Středa 5.6.
Čtvrtek 6.6.
Pátek 7.6.
Sobota 8.6.
Neděle 9.6.
Pondělí 10.6.
Úterý 11.6.
Středa 12.6.
Čtvrtek 13.6.
      Svoz komunálního odpadu
Svoz popelnic na směsný odpad
Pátek 14.6.
Sobota 15.6.
Neděle 16.6.
Pondělí 17.6.
      Svoz plastů a nápojových kartonů
Svoz popelnic s plasty
Úterý 18.6.
Středa 19.6.
      Svoz železa a vyřazených elektrospotřebičů
Mobilní svoz železa a elektro
Čtvrtek 20.6.
Pátek 21.6.
Sobota 22.6.
Neděle 23.6.
Pondělí 24.6.
Úterý 25.6.
Středa 26.6.
Čtvrtek 27.6.
      Svoz komunálního odpadu
Svoz popelnic na směsný odpad
Pátek 28.6.
Sobota 29.6.
Neděle 30.6.