Územní plán

Územní plán obce Helvíkovice

platný od 1.10.2014

ÚZEMNÍ PLÁN HELVÍKOVICE

_UP_OUP_TEXT.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,03 MB

Odůvodnění územního plánu Helvíkovice č.1 - koordinační výkres

_OUP_1_KOORDINAČNÍ_VÝKRES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,27 MB

Odůvodnění územního plánu Helvíkovice č.2 - výkres širších vztahů

_OUP_2_VÝKRES_ŠIRŠÍCH_VZTAHŮ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,35 MB

Odůvodnění územního plánu Helvíkovice č.3 - výkres předpokládaných ZPF

_OUP_3_VÝKRES_PŘEDPOKLÁDANÝCH_ZPF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,22 MB

Územní plán Helvíkovice č.1 - výkres základního členění území

_UP_1_VÝKRES_ZÁKLADNÍHO_ČLENĚNÍ_ÚZEMÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB

Územní plán Helvíkovice č.2 - hlavní výkres

_UP_2_HLAVNÍ_VÝKRES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,73 MB

Územní plán Helvíkovice č.3 - výkres veřejně prospěšných staveb

_UP_3_VÝKRES_VEŘEJNĚ_PROSPĚŠNÝCH_STAVEB.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1015,77 kB

Změna územní plánu obce Helvíkovicem č.2

platná od 28.4.2021

textová část

UP_Helvikovice_poZ1_poZ2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 432,74 kB

Koordinační výkres Helvíkovice

UZ_Z2_OUP_KOV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,42 MB

Hlavní výkres Helvíkovice

UZ_Z2_UP_HLV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,33 MB

Úplné znění po vydání změny č. 1 A 2

UZ_Z2_UP_VPS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB

Úplné znění po vydání změny č. 1 A 2

UZ_Z2_UP_ZCU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,08 MB

Územní studie X2, X4

Územní studie rozvojových lokalit k.ú. Helvíkovice - TEXTOVA_ČÁST

01_TEXTOVA_CAST.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 733,93 kB

Územní studie rozvojových lokalit k.ú. Helvíkovice - SITUACE_ŠIRŠÍCH_VZTAHŮ

02_SITUACE_SIRSICH_VZTAHU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,74 MB

Územní studie rozvojových lokalit k.ú. Helvíkovice - SITUACE_PROSTOROVÉHO_USPOŘÁDÁNÍ

03_SITUACE_PROSTOROVEHO_USPORADANI.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB

Územní studie rozvojových lokalit k.ú. Helvíkovice - SITUACE_NA_PODKLADU_ORTOFOTOMAPY

04_SITUACE_NA_PODKLADU_ORTOFOTOMAPY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 855,98 kB

Územní studie rozvojových lokalit k.ú. Helvíkovice - SITUACE_TECHNICKÉ_INFRASTRUKTURY

05_SITUACE_TECHNICKE_INFRASTRUKTURY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 736,99 kB

Územní studie rozvojových lokalit k.ú. Helvíkovice - PERSPEKTIVNÍ_POHLEDY

06_PERSPEKTIVNI_POHLEDY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,42 MB

Územní studie X5

Územní studie X5-Spodní Skála

ext-1008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,71 MB

Územní studie X3

Územní studie X3 - textová_část

ext-1664.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,19 MB

Územní studie X3 - výkres_širších_vztahů

ext-1665.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 357,5 kB

Územní studie X3 - situace_prostorového_uspořádání

ext-1666.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 441,66 kB

Územní studie X3 - výkres_podklad_UP

ext-1667.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 933,83 kB

Územní studie X3 - situace_technické_infrastruktury

ext-1668.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 425,61 kB

Územní studie veřejných prostranství po obci

Hlavní výkres

ext-1875.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,17 MB

Územní studie - lokalita č. 4 Na Skále

platná od 07.03.2012

Územní studie - lokalita č. 4 Na Skále 1/6

04f576ad4d60bd.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,02 MB

Územní studie - lokalita č. 4 Na Skále 2/6

04f576afe2552e.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 788,3 kB

Územní studie - lokalita č. 4 Na Skále 3/6

04f576b11eae3b.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,01 MB

Územní studie - lokalita č. 4 Na Skále 4/6

04f576b30145b0.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 865,37 kB

Územní studie - lokalita č. 4 Na Skále 5/6

04f576b40803c0.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,1 MB

Územní studie - lokalita č. 4 Na Skále 6/6

04f576b878403f.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 921,3 kB