Klub Žen

Klub žen při Obecním úřadě v Helvíkovicích

Klub žen při obecním úřadě je pokračovatelem dřívějších společenských organizací žen, které v obci působily 50 let.

Klub sdružuje 37 žen ve věku od 35 do 81 let. Jejich činnost spočívá v organizování akcí pro děti, pořádání zájezdů pro širokou veřejnost a rozvíjení volnočasových aktivit podle zájmů jednotlivých členek.

V zimní období se ženy scházejí na společném zdravotním cvičení při hudbě, pletení a besedách. Pořádají výstavy, vyrábějí košíky z pediku.

V letním období pečují o pořádek v okolí obecního úřadu, organizují společné výlety na kolách do blízkého okolí a posezení u táboráku.

Předsedkyně klubu: Ludmila Dvořáková