O nás

Myslivecké sdružení „Dubina“ Helvíkovice – Kameničná

Myslivecké sdružení „Dubina“ Helvíkovice – Kameničnáhospodaří ve společenstevní honitbě o výměře 1.300 ha z toho je přibližně 300 ha lesa pronajaté od Honebního společenstva Helvíkovice. Honitba zahrnuje katastry obcí Helvíkovice a Kameničná. V honitbě je normována jako hlavní zvěř srnčí a dále zvěř zaječí. Plošně se vyskytuje zvěř černá a sporadicky se vyskytuje zvěř jelení a mufloní.

Myslivecké sdružení má 16 členů, a pravidelně se zúčastňuje na  kulturního dění v obci ve spolupráci s Obcí Helvíkovice nebo formou pořádání vlastních akcí.

Z nejaktuálnějšího dění na poli české tradiční myslivosti v současnosti jsou v centru pozornosti myslivců z Helvíkovic a Kameničné problematika spojená s uvažovanou,  zatím velmi nešťastnou novelou zákona o myslivosti, záchrana a obnova kulturní zemědělské krajiny pro udržení přijatelné úrovně biodiverzity v regionu a řešení problému vysokých stavů černé zvěře.

Kontaktní adresa:

Myslivecké sdružení „Dubina“

Helvíkovice 130

564 01 Žamberk