Historie SDH Helvíkovice

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1889.

Na ustavující schůzi dne 28. srpna 1889 promluvil o účelu a prospěšnosti hasičstva učitel pan Čeněk Skála. Do spolku se ihned přihlásilo 27 členů činných a 7 přispívajících.

Na první valné schůzi konané 5. ledna 1890, za účasti již 35 činných členů a 13 přispívajících byli zvoleni:

Starosta: Antonín Koryta, Velitel: Antonín Keprta, Jednatel a pokladník Čeněk Skála.

Prvním sborovým velitelem byl p. Antonín Keprta rolník čp. 49 po něm p. Josef Beran čp. 84, pak František Filip rolník čp. 111 a potom František Herman rolník čp. 67.

 • 1893 - 29. července likvidace požáru Panského mlýna.
 • 1894 - Postavena hasičská zbrojnice, vyhovující tehdejším potřebám a po adaptaci v roce 1973 plní dosud své poslání.
 • 1901 - Likvidace požáru žambereckého mlýna.
 • 1924 - 17. srpna zasahovali hasiči při požáru stodoly u Rysplerovy hospody u mostu v Helvíkovicích. Hasiči rychle zasáhli a uchránili tak přilehlou hostinskou budovu, kde byla taneční zábava a sál byl plný.
 • 1925 - 31.12. pomáhali členové sboru při velké povodni řeky Divoké Orlice postiženým občanům, téhož dne hasili požár  obytného stavení u Hynků v žambereckém Polsku.
 • 1926 -  6. června  Sbor dobrovolných hasičů organizoval v Helvíkovicích poprvé okrskové cvičení. Poprvé zde také vystoupil dorost ženský, který cvičil při stříkačce velmi dobře. Nejvíce se však líbilo cvičení nové sekyrkové, který předvedl dorost hasičský. Prvně byl taky použit nový žebřík posunovací.

V kronice je dále zaznamenáno, že občanky naše postaraly se o hojnost darů pro bufet, přímo se předstihujíce co do darů a příspěvků se týče, jednak penězi, naturáliemi a pak hlavně vyrobení pečiva, cukroví a dortu, což přineslo pro sborovou pokladnu 1800,- Kč.

 • 1927- 24. července  zasahovali hasiči při požáru domu p. Jaroslava Durchánka čp. 43.

Při tomto požáru chytlo i sousední stavení čp. 37 patřící p. Františku Tomanovi – obě čísla vyhořela do základu. Hasiči se vyznamenali tím, že vjeli mezi hořící plameny  se stříkačkou a tím přispěli k záchraně nejbližších budov sousedících. Uhájeny byly čísla 38, 39, 36 a 42. Hasiči byli ožehnuti plameny a museli být ošetřeni lékařem.

Ještě týž rok 9. prosince zasahovali u ohně v čp. 107 u pana Čeňka Tomeše.

 • 1937 -  11. července  se konal v Helvíkovicích sjezd župy pohoří orlického č. 7. Naši členové předváděli cvičení se sekyrkami, žebříky a berlovkami.
 • 1947 - 30. června  MNV zakoupil hasičskou motorovou stříkačku PPS-8.

 MNV - 70 166,-Kčs, občané - 100,- Kčs  z budovy a 10,- Kčs  z měřice pole. Velitel hasičů je p. František Filip.

První křest stříkačka prodělala dne 4. listopadu 1949 u požáru obytného domu p. katechety Matouše Vycudílka. Stroj byl od počátku vadný, není na něj spolehnutí.

 • 1966 - V lednu získání prvního dopravního vozidla zn. Plymouth Chrysler rok výroby 1920.
 • 1967- Se konalo 1. okrskové cvičení v Helvíkovicích. Helvíkovice na 3 místě. Oslava 80 let trvání sboru. Obnoven zvyk pořádat hasičský ples – po desetiletém přerušení.
 • 1969 - V květnu pořádání I. kola celostátní soutěže požárních družstev, umístění mužů na 2. místě. Ustaveno požární družstvo žáků pod vedením Jiřího Ročka čp. 87.
 • 1970 -  získání dalšího dopravního prostředku - nákladní T- 805
 • 1971 - Výbor Jaroslav Divíšek, Miroslav Blažek, Jiří Roček, Josef Matyáš. V zimních měsících probíhá školení.

Zásah při 4 požárech – požár travního semínka u úsekáře p. Špačka

 • požár travního porostu u lesa za kurníky
 • požár vagónů na nádraží v Liticích
 • požár v České Rybné

Požárnický ples a Posvícenská zábava.

 • 1972 - T- 805 rekonstruována na speciální požární vozidlo.
 • 1973 - Společné fotografování sboru. Postaven nový stožár na sušení hadic. Adaptace požární zbrojnice.
 • 1974 - V květnu pořádal sbor okrskové a obvodové kolo CSPD za účasti 21 družstev bývalého 11. okrsku.
 • 1975 - Předseda František Šreibr - 64 členů

školení v zimě

3 námětová cvičení, preventivní prohlídky

Za největší úspěchy sboru v poslední době možno považovat 17. místo v soutěži o nejlepší organizaci okresu Ústí nad Orlicí v roce 1975. Zakoupen terénní osobní automobil GAZ 69. Sbor dál vlastní vozidlo Tatru 805. Mladí požárníci se účastní soutěže Plamen

 • 1976 - Mladí požárníci v soutěži Plamen na 7. místě z 35 družstev. V soutěži jednotlivců Jiří Šváb na 1. místě z 11.

Vedoucí: Jiří Roček

Předseda: Jan Vostřel

Velitel: Jaroslav Divíšek

Jednatel: Václav Stejskal

Pokladník: Jaroslav Ryšavý

 • 1977 - Mladí požárníci - Tajný zájezd po Orlických horách a akce Zlatá kosa
 • 1978 - Dosaženo 3. místo družstva mužů v okresním kole CSPD v Letohradě, které cvičilo ve složení: Divíšek Jaroslav, Holubář Vladislav, Matyáš Josef, Vábr Jiří, Šafář Petr, Žabka Jaroslav, Kolář Jaroslav, Kroul Vojtěch, Mik Miroslav. Náhradníky byli: Štěnko Pavel, Šváb
 • 1979 - 90 let - Oslavy. Vydán almanach. Výstava, soutěže a Požárnický ples.
 • 1980 - (leden)V Klášterci se zúčastnilo záchranných prací 10 členů našeho sboru. 9. a 10. července povodeň Kamenského potoka- při záchraně majetku a domácího zvířectva pomáhalo 17 členů sboru.
 • 1981 - Nový výbor - předseda : Vojtěch Kroul. Sběr železa, papíru, hadrů. Preventivní prohlídky. Dvě námětová cvičení. Akce Zlatá kosa.
 • 1985 - Svaz požární ochrany je řízen městským výborem požárníků v Žamberku. Předseda Jaroslav Divišek, místopřed. Vojtěch Kroul, velitel Josef Matyáš, pokladní Jaroslav Ryšavý, jednatel Václav Stejskal.

Zásahy: les v Bohousové, kravín v České Rybné

Preventivní prohlídky na 90 budovách, MŠ, obchod, a pohostinství. Ve sportovních a branných soutěžích o pohár zemědělských závodů obsadili naši požárníci 6. místo v Líšnici a 4. a 5. místo v Kameničné.

Oddíl mladých požárníků má 25 členů. Pomáhají v zemědělství, při ??, zúčastňují se výtvarných a branných soutěží. Tradicí se stalo organizování týdenního pobytu dětí v Liticích ve spolupráci s organizací ČSŽ.

 • 1986 - Sbor má 69 členů. Výbor ve stejném složení.

Zásahy: Požár lesa v Pustinách a na Kriegwaldech.

Buduje se Požární zbrojnice. Oddíl mladých požárníků pracuje již 17 let (založen 1969)

V soutěži Plamen se umístili na 11. místě a mladší na 7. místě.

 • 1987 - Nově otevřena klubovna požárníků. Ve sboru 68 členů. Námětové cvičení na budovu kravína JZD.   9.1. Požárnický ples. Šlitáž pro školní děti.

Ladí požárníci - vedoucí manželé Ročkovi. Letní tábor v Liticích - vedoucí L. Dvořáková, stravování ČSŽ.

 • 1988 - Mladí požárníci - letní tábor pod stany na Bubnově u Kunvaldu - vedení L. Dvořáková. Schůzky s vedoucími začínají být nepravidelné a to se odráží i ve výsledcích soutěže.
 • 1989 - Oslavy 100 let - Sbor má 72 členů, kteří suší seno, sbírají železo.

Požární ples, beseda o Vietnamu.

Oslavy - ČSŽ smažily bramboráky, vojáci uvařili guláš a manželky požárníků prodávaly nápoje a uzeniny. Večer taneční zábava.

 • 1990 - Na funkci předsedy rezignuje Jaroslav Divíšek.(zastupuje V. Kroul) U staré požární zbrojnice je zbourán starý stožár.  GAZ 69 byl prodán do bazaru.

Zásahy:

 • požár chaty v Dlouhoňovicích a Pastvinách
 • požár autobusu sov. posádky u Dolečkových
 • požár teletníku v Českých Petrovičích
 • požár domu Javůrkových v České Rybné

Soutěž v požárním sportu - muži 4. a 8. místo, ženy 1. místo. Mladí požárníci končí svoji činnost - nemají vedoucího.

V prosinci svolán celostátní sjezd, kde byl uzákoněn název „ Hasiči“. Svaz požární ochrany se mění na „Svaz dobrovolných hasičů“

29.12. svolána valná hromada a zvolen nový výbor:

Předseda: Vojtěch Kroul

Velitel: Josef Matyáš

Revizní kom.: Josef Bárta

Členové výboru: Jan Vostřel, František Doleček, Jaroslav Jeništa, Adolf Michalička, Jaroslav Ryšavý, Václav Stejskal a Milan Richter.

 • 1991 - Hasičský bál - nízká účast, jakou hasiči nepamatují (56 lidí).
 • 1992 - 19.12. byla vysvěcena v kapli sv. Antonína dřevořezba patrona hasičů sv. Floriána, kterou sboru věnoval ing. Lébr.
 • 1993 - Hasičům bylo bezplatně předáno vozidlo Š 706 do užívání. Majitelem je obec, která získala vozidlo od JZD.

Historii zpracovala pí. Ludmila Dvořáková